Almindelige betingelser for køb og brug af homeSit

IoT Fabrikken ApS (september 2021)

Aftalen vedrører netbutikken (homesit.dk) og tjenester leveret af IoT Fabrikken ApS under navnet “homeSit”.

1. Parterne

Samhandelsbetingelserne gælder for salg af alle varer og tjenesteydelser (produkter) købt i netbutikken (homesit.dk) og udgør sammen med din bestilling det samlede aftalegrundlag for købet.

Sælger er: IoT Fabrikken ApS, Brønsager 1, 4000 Roskilde. CVR: 33110393, Brønsager 1, 4000 Roskilde. info@iot-fabrikken.com. I det følgende benævnt som “vi” eller “os”. I forbindelse med homeSit kan vi ligeledes kontaktes på info@homesit.dk

Køber er den person som er opgivet som køber i bestillingen, og bliver i det følgende benævnt “du”, “dig”, “din” eller “dit”.

Når du gennemfører et køb i netbutikken godkender du samtidigt alle vilkår og betingelser beskrevet her.

Ved køb gennemført af virksomheder, gælder de begrænsninger i ansvaret som følger af købeloven.

2. Generelt

Ethvert køb er bindende, når IoT Fabrikken har accepteret det og sendt en ordrebekræftelse til kunden.

Vi leverer alene til lande, der kan vælges i forbindelse med bestillingsprocessen.

IoT Fabrikken gør sit yderste for at sikre, at alle informationer på hjemmesiden er korrekte. Tekst og billeder på hjemmesiden kan dog indeholde unøjagtigheder og/eller skrivefejl og IoT Fabrikken giver ingen garantier knyttet til tekst og/eller billeder. Hvis der skulle være angivet fejlagtige priser på hjemmesiden, forbeholder IoT Fabrikken sig til at afvise eller annullere en ordre.

Vilkår og betingelser kan blive ændret over tid. Alle ændringer i vilkår og betingelser bliver offentliggjort og publiceret på homesit.dk

IoT Fabrikken er ikke ansvarlig for forsinkelser eller brud på vores forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis forsinkelsen eller brud på forpligtelse skyldes årsager udenfor vores kontrol – f.eks. Force Majeure.

3. Priser og betaling

Betaling på homesit.dk kan foretages med: Dankort – Mastercard – Eurocard – Maestro – Visa – Visa Electron – JCB – American Express

Der tages ikke gebyr ved betaling med debit- eller kreditkort på HomeSit.dk.

Ved betaling med debit- eller kreditkort, hæves beløbet altid først på dit kort, når varerne reelt afsendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet og alle oplysninger omkring transaktionen behandles af PCI godkendt betalingsgateway (Reepay A/S).

Alle priser er inklusive moms. Det samlede beløb og omkostninger bliver vist i webshoppen inden betaling.

Betaling af abonnement trækkes automatisk på det opgivne kreditkort via ReePay.

4. Ordrebekræftelse

Ved gennemført ordre vil kunden modtage en ordrebekræftelse, sendt til den af kunden angivne e-mail adresse.

5. Leveringstid og fragt

Varen/varerne leveres på det sted og til den tid, som er angivet ved bestillingen eller ved eventuel anden korrespondance mellem parterne. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår af korrespondancen, skal varen leveren til kunden indenfor rimelig tid. Efter din ordre er sendt vil der normalt gå 1-3 hverdage. Der tages forbehold for, at forsinkelser kan forekomme.

Levering sker via fragtselskab. Omkostninger til fragt afholdes af kunden ved betaling for gennemført ordre. Fragtomkostninger oplyses altid tydeligt inden ordren afgives og godkendes.

Kontakt altid IoT Fabrikken, hvis emballagen er beskadiget eller indholdet af pakken ikke er i henhold til din bestilling.

Risiko for varen overgår til køber, når varen er modtaget af køber.

6. Fortrydelsesret og returnering

Kontakt altid kundeservice på info@homesit.dk for at få godkendt en returnering, før du sender noget tilbage.

Du har 14 dages ubegrænset fortrydelsesret fra du har modtaget produkterne. Den samme fortrydelsesret gælder erstatningsprodukter. Du skal dog behandle produkterne forsvarligt og produkter skal returneres i original og intakt emballage. Du kan inspicere produkterne uden at det påvirker din fortrydelsesret. Porto til eventuel returnering betales af kunden.

Når vi har godkendt din returnering og modtaget produkterne, vil vi refundere pengene med samme betalingsmåde som du brugte ved købet og indenfor 30 dage. Hvis vi modtager produkter, der er åbnet, brugt eller beskadigede, vil vi ikke acceptere returneringen. Afhenter du ikke en pakke sendt til dig, vil du blive faktureret for returfragt.

Du kan ikke returnere en tjeneste som allerede er påbegyndt (f.eks. aktiveret abonnement).

Ved udnyttelses af dine 14 dages returret, betaler du selv fragten retur til os.

7. Installation

homeSit er beregnet til at kunden selv skal installere sensorer. Det er vigtigt, at du nøje følger vores installationsvejledning, da vi ikke kan garantere korrekt funktion af homeSit, hvis vejledningen ikke er fulgt. Eventuelle omkostninger som resultat af åbenbar fejlagtig installation eller placering i et forkert miljø, er kundens eget ansvar.

8. Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på udstyr købt hos HomeSit.

Kunden kan reklamere over udstyr, der har fejl eller mangler, som var til stede, da udstyret blev købt. Kunden skal reklamere indenfor rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Reklamation afgivet inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, betragtes altid som sket indenfor rimelig tid.

Reklamation skal i alle tilfælde ske senest to år efter varens modtagelse af kunden. Skulle der mod forventning vise sig mangler ved udstyret under reklamationsperioden, repareres dette vederlagsfrit på vort værksted eller udskiftes med nyt. HomeSit er alene forpligtet til at reparere eller udskifte udstyret inden for en rimelig frist, og kan ikke pålægges et videregående ansvar end dette.

Skade på udstyr som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer, forkert installation foretaget af kunden eller misbrug fra kundens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

9. Anvendelse af reklamationsretten

Kunden skal ved anvendelse af reklamationsretten, beskrive udstyrets fejl eller mangel. Undladelse heraf kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet øget tid til fejlsøgning.

I tilfælde af reklamation skal udstyret returneres til HomeSit, Brønsager 1, 4000 Roskilde ved forsendelse. Det er ikke muligt at aflevere udstyret personligt på adressen.

10. Drift

Ved opstart af et abonnement, medleveres et sæt batterier til hver homeSit-sensor (monteret inden i sensoren). Ved efterfølgende batteriskift er kunden selv ansvarlig for indkøb af nye batterier og for den praktiske udskiftning heraf. Batterier kan købes på homeSit hjemmesiden.

Sensorer leveres inkl. et NB-IoT Simkort, der er monteret i sensoren ved modtagelse. Dette SIMkort kan og må ikke tages ud og anvendes til andre ting. Forsøg på anvendelse af medfølgende SIMkort i enhver anden form for enhed, vil anses som værende brud på ihændeværende betingelser, hvilket vil resultere i umiddelbar lukning af simkortet uden forudgående varsel.

Udgifter til SIMkortet og telekommunikation er inkluderet i homeSit-abonnementet og faktureres ikke særskilt.

11. Dækning

homeSit benytter NB-IoT til at transportere data fra sensor til cloud. I udgangspunktet kan der opnås dækning alle steder hvor du kan tale i mobiltelefon (og flere til). Der kan dog findes steder, hvor der ikke er dækning og homeSit kan derfor ikke garantere dækning alle steder, da nettet ikke er vores. Ved køb af vores sensorer accepterer du, at der er denne risiko og at du kan være nødt til at flytte sensoren fysisk, for at opnå dækning.

Kontakt os, såfremt du ikke kan opnå dækning i et det lokale du ønsker at måle i, så vi sammen kan se om vi kan finde en løsning på problemet – evt. ved at benytte et andet teleselskab.

homeSit sensorer kan alene placeres i de lande, der fremgår af hjemmesiden homesit.dk (og forventes at fungere).

12. Support og service

HomeSit yder kundesupport alle hverdage mellem kl. 09:00-16:00.

Via homeSit.dk er det altid muligt at finde support til installation af udstyr og brugen af systemet, samt finde de mest gængse spørgsmål og svar vedrørende brugen.

Via online support på HomeSit.dk vil man som kunde, kunne finde svar, guides og andet hjælp til selvhjælp. Dette findes direkte på homeSit.dk ved at trykke på “Support-knappen”.

HomeSit forbeholder sig ret til at fremsende e-mails med oplysninger om opdateringer og drifts- og supportoplysninger til kunden, således at kundens system fungerer efter hensigten.

13. Abonnement og betalingsbetingelser

Tjenesten homeSit er koblet op på et obligatorisk abonnement. Opstart af abonnement sker uafhængigt af om produktet er installeret/monteret hos kunden og startes automatisk  14 dage efter afsendelse af produktet fra vores lager, så kunden har god tid at foretage installation/montering.

Abonnement betales forud – enten månedligt, kvartalsvist eller årligt – afhængig af kundens eget valg. Første betaling af abonnement forfalder til betaling 14 dage efter afsendelse af homeSit – med mindre andet specifikt er aftalt. Betalingen for abonnement vil automatisk blive trukket på det betalingskort du opgav ved indgåelse af aftalen.

Abonnementsbetalinger håndteres igennem ReePay A/S og under anvendelse af kreditkort.  ReePay håndterer også processen i forbindelse med udløbne betalingkort og indhentning af nye kortoplysninger m.m..

14. Priser og abonnement

IoT Fabrikken har ret til en gang årligt at justere abonnementet med nettoprisindekset, uden særskilt meddelelse til kunden. Justering af abonnementspriser ud over nettoprisindekset, skal altid meddeles kunden i så god tid, at kunden kan nå at opsige sit abonnement, inden ikrafttræden af den justerede abonnementspris.

IoT Fabrikken har dog ret til – med 30 dages varsel – at justere abonnementsprisen på baggrund af af eventuelle ændringer i, eller nye, offentlige afgifter/skatter, priser eller tjenester, som har betydning for omkostningerne ved at drive homeSit.

Abonnementer fortsætter i udgangspunktet indtil de opsiges af kunden. Abonnementer kan opsiges umiddelbart – dog sådan, at forudbetalte abonnementer kører færdigt og ikke refunderes. Abonnement opsiges ved at sende en mail til info@homesit.dk og bekræftes ved svar via mail.

Ved abonnementsrestancer ud over 30 dage, har IoT Fabrikken ret til midlertidigt at spærre for kundens adgang til hele eller dele af tjenesten. Midlertidigt spærring kan ske uden forudgående advarsel til kunden. Manglende betaling af abonnement betragtes ikke som en opsigelse, og kunden vil i alle tilfælde fortsat have pligt til at betale alle udestående abonnementer. Ved restancer på over 90 dage, har IoT Fabrikken ret til at ophæve aftalen. Ophævelse af aftalen fjerner ikke kundens betalingspligt for anvendte men ubetalte abonnementsperioder.

15. homeSits ansvar

Aftalen om levering af tjenesten, er alene at betragte som et tiltag for at forbedre sikkerheden og forebyggelse af skader – og indebærer INGEN garanti eller lignende fra homeSit. Kunden er indforstået med, at det altid er kundens eget ansvar at holde sommerhuset/båden/huset/måleområdet passende forsikret og at ethvert erstatningsbehov skal håndteres af kundens eget forsikringsselskab.

Systemet og tjenesten er moderne og avanceret, men er ingen garanti mod hverken tyveri, sprængte vandrør, fugtskader, skimmelsvamp eller lign. En korrekt funktions af homeSit er afhængig af den konkrete placering af sensorer og kan have stor betydning for sandsynligheden for at opdage problemer i tide. HomeSit skal derfor alene opfattes som et hjælpeværktøj for husejeren/bådejeren/sommerhusejeren/brugeren for at reducere risikoen for skader.

IoT Fabrikken er IKKE ansvarlig overfor køber eller bruger af systemet/tjenesten for direkte eller indirekte tab eller skader, krav fra tredjepart eller andre forhold vedrørende produktet eller tjenesten. IoT Fabrikken er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som skyldes f.eks. forsinket eller manglende alarm. Uanset disse begrænsninger, vil IoT Fabrikkens ansvar aldrig kunne overstige produktets købspris.

HomeSit er uden ansvar for skader eller tab som følge af misbrug af kundens valgte koder, brugernavn og passwords, mobile applikationer, m.v.

16. Behandling af Personoplysninger

Behandling af Kundens person- oplysninger reguleres af HomeSits person- datapolitik som er tilgængelig på homesit.dk.

Scroll til toppen
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilbud, tips og tricks serveret direkte i indbakken

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få tilbud, tips og tricks som en af de første!